Kropsanalyse

Sekundær lymfødem er en hyppig komplikation for mange kræftpatienter efter behandling.

Hvis sekundær lymfødem opdages tidligt, kan passende behandling og løbende monitorering være med til at håndtere symptomerne på lymfødem og i nogle tilfælde fjerne dem1.

 

Tracking af patientfremskridt

SOZO, verdens mest avancerede ikke-invasive bioimpedansspektroskopienhed (BIS), tilbyder fysioterapeuter en hurtig, enkel, ikke-invasiv måde at måle effekten af fysioterapi på raske patienter efter behandling. SOZO vurderer flere væskerum og kropssammensætning på samme tid – uden arbejdskrævende fortyndings- eller vandvejningsteknikker2 - for at kvantificere ændringer i skeletmuskelmasse og/eller fedtmasse.

 

Monitorering af det alment helbredstilstand

Baseret på viden om at BMI er et ufuldkomment mål for kropsfedt, opsatte et team af forskere en hypotese om, at en højere fedtprocent, uafhængigt af BMI, ville være forbundet med øgede sundhedsrisici. I et kohortestudie3 undersøgte de sammenhænge mellem BMI og fedtprocent med dødelighed. Studiet viste, at det at have en højere fedtprocent eller en lav BMI var uafhængigt forbundet med reduceret overlevelse. Dette "fedme-paradoks" indikerer, at overvægtige og moderat overvægtige patienter med visse kroniske sygdomme faktisk overlever slankere patienter med de samme tilstande3.

Som en mere direkte og nøjagtig måling af kropssammensætning anbefales SOZO som et effektivt værktøj til overvågning af det generelle helbred4.

1. ISL. The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2013 consensus document of the International Society of Lymphology. Lymphology. 2013;46(1):1-11.
2. Van Loan, et al. Use of bioimpedance spectroscopy (BIS) to determine extracellular fluid (ECF), intracellular fluid (ICF), total body water (TBW), and fat-free mass (FFM). p. 6770. In Ellis K, ed. Human Body Composition: In Vivo Measurement and Studies. New York: Plenum Publishing Co.; 1993.
3. Padwal R, Leslie WD, Lix LM, et al. Relationship among body fat percentage, body mass index, and all-cause mortality: a cohort study. Ann Intern Med. April 19, 2016;164(8):532-541.
4. McBeth M. MPT, CLT-LANA 2019 American Physical Therapy Association (APTA). Go beyond BMI—SOZO: taking therapy further. Combined Sections Meeting (CSM).