Videnskaben bag SOZO

Hvad er bioimpedans?

Bioimpedansspektroskopi (BIS) er en måling af den elektriske modstand i kropsvæv. BIS udføres ved, at et svagt og fuldstændigt smertefrit elektrisk signal sendes igennem kroppen. Ved at måle og analysere modstanden i vævet fås detaljeret information om væske- og vævsstatus samt fordeling af væske.

 

BIS' effektivitet

Bioimpedansspektroskopi (BIS) måler impedans på 256 forskellige punkter dækkende et frekvensspektrum fra 3 – 1000 kHz. Dette giver en præcis måling og analyse af ekstracellulærvæske, intracellulærvæske og kroppens totale væskestatus (Total Body Water). BIS afhænger ikke af populationsspecifikke algoritmer, hvilket muliggør en præcis måling af den individuelle patient.

Andre bioimpedanssystemer på markedet er ofte kun baseret på en enkelt frekvens (50 kHz). De er ofte afhængige af populationsspecifikke data for at kunne give en estimeret måling af patientens væskestatus, og dermed fås ikke en korrekt, individuel måling. Med SOZO er det derimod muligt at opfange selv små væskeforandringer i kroppen hos den enkelte patient.

 

Studier har vist, at BIS teknologi gør det muligt at diagnosticere lymfødem 4-10 måneder tidligere end ved andre metoder1. Tidlig diagnosticering af lymfødem er kritisk for vellykket behandling, ”normalisering” af tilstanden og dermed for at mindske risikoen for senskader.

1Cornish BH, Chapman M, Hirst C, Mirolo BR, Bunce IH, Ward LC, THomas BJ. Early Diagnosis of Lymphedema Using Multiple Frequency Biompedance. Lymphology 34, 2-11, 200.