Hjertesvigt

Hjertesvigt, også kendt som hjerteinsufficiens (CHF fra engelsk: congestive heart failure or chronic heart failure), påvirker 26 millioner mennesker på verdensplan. Nuværende monitoreringsteknologier, så som vægtskalaer eller implanterbare pulmonaltryksmonitorer (PAP), er enten unøjagtige eller kræver invasive procedurer. SOZO tilbyder en hurtig, nøjagtig og ikke-invasiv måling af væskebelastningen for bedre at kunne monitorere og håndtere patienter med hjertesvigt.

Vores mål er at forbedre livskvaliteten og reducere genindlæggelse af hjertesvigtspatienter.

Væskeanalyse for hjertesvigt

SOZO´s digitale sundhedsplatform bruger bioimpedansspektroskopi (BIS), en avanceret brug af bioimpedansteknologi, til objektivt at måle væskevolumen i menneskekroppen. Når SOZO bliver brugt til en gruppe hjertesvigtspatienter, giver SOZO ny indsigt i væskeoverskud hos patienter, hvilket kan hjælpe klinisk arbejdende læger med at monitorere og håndtere deres patienter.

GetString(

Mere sensitiv end vægt alene

Differentierer mellem væske- og vævsrelaterede vægtændringer.

Tracker respons på medicinering

Tracker respons på medicinændringer.

Markør for genindlæggelse

Markør for genindlæggelse af patienter med hjertesvigt.

GetString(

Monitorering og håndtering af patienter med hjertesvigt

Reducering af hospitalsindlæggelser er en nøglekvalitetsmåling i at håndtere patienter med hjertesvigt. Hjertesvigt påvirker ca. 26 millioner mennesker på verdensplan. Når de først er blevet indlagt én gang, bliver 25% af patienterne genindlagt indenfor 30 dage2,3. Væskekotrol med brug af diuretika (vanddrivende midler) er en hjørnesten i hjertesvigtsbehandling, men urinmængde i sig selv er ikke et specifikt kvalitetsmål4. For bedre at kunne monitorere og håndtere patienter med hjertesvigt er det nødvendigt med en nøjagtig og objektiv måling af kropsvæske.

Objektiv måling af væskevolumen

ImpediMeds sofistikerede BIS-teknologi sikrer objektive væskevolumenmålinger af høj kvalitet, hver gang.

 

 • Total Body Water (TBW) måler alt vandet i kroppen.
 • Ekstracellulærvæske (ECF) inkluderer vandet udenfor cellerne.
 • Intracellulærvæske (ICF) inkluderer vandet indeni cellerne
 • HF-Dex hjertesvigtsindex måler væskemængden, defineret som ECF som en procentdel af TBW.
GetString(

Væskevolumen og hjertesvigt

Reduceret hjertefunktion hos en hjertesvigtspatient fører til ophobning af ekstracellulærvæske. Graden af volumenoverskud der fører til dekompensation samt symptomer, der forårsager indlæggelse, kan variere fra patient til patient og ændre sig med sygdommens fremskridt.

Total Body Water

 • 60% af menneskekroppen er vand5
 • Varierer baseret på alder, køn, kropsstørrelse og kropssammensætning
 • Opretholdelse af homøostase
 • Påvirkes af normal vægtøgning eller –tab, samt sygdomstilstande

Intracellulærvæske 6,7

 • Størstedelen af vandet i kroppen hos raske voksne
 • Muskler indeholder ~75% vand og udgør ~50% lean body mass
 • Fald i intracellulærvæske hænger sammen med reduktion af muskelmasse, specielt hos ældre og overvægtige

Ekstracellulærvæske8

 • Deponeret væske i de intravaskulære og intramuskulære områder
 • Reducerer hjertefunktionen hos hjertesvigtspatienter og fører til vøget æskevolumenbelastning
 • Graden af volumenbealstning, der fører til dekompensation, kan variere fra patient til patient og skifter med sygdommens progression.
GetString(

Monitorering af væskebalance

HF-Dex hjertesvigtsindexet er en præcis ensartet overvågning af væskevolumener og ændringer forårsaget af nedsat hjertefunktion eller ændret medicinering. En HF-Dex over 51% er en markør for potentiel fremtidig genindlæggelse hos patienter med hjertesvigt.

 

 • Korts sigt vil øget diurese nedsætte ekstracellulærvæske (ECF) uden at intracellulærvæske (ICF)  påvirkes9
 • Langsigtede væskeændringer kan påvirke intracellulærvæske-relaterede (ICF) vævsændringer
 • HF-Dex viser ændringer i ECF og ICF og giver en præcis ensaret måling for overvågning af væskevolumener

SOZO i praksis

Klinik

Måle patienter med SOZO gennem rutine-konsultationer for at hjælpe med at vurdere volumenstatus og bedømme, om der skal justeres på medicinering/behandling med det formål at styre patientens væskestatus, symptomer og tilstand.

Hospitalspatienter

Måles patienter med SOZO i hospitals regi inden udskrivning fås et mål for, om en patient er i højrisiko for at blive genindlagt. Formålet er at optimere indlæggelsestid eller at ændre på udskrivningsinstruktioneren.

Akutmodtagelse

Måles patienter med SOZO i den akutte hospitals modtagelse kan det vurderes, om en patients symptomer er et resultat af væskeubalance og for at prioritere behandling.

Hjem

Måles patienter med SOZO hjemme kan volumenstatus vurderes, og ser kan tages beslutning om videre forløb. Hvordan skal der justeres på medicinering/behandling med det formål at kontrolee patientens væskestatus, symptomer og tilstand.

Kontakt Fysiodema

Kontakt Fysiodema for mere information omkring SOZU og fordelene ved at implementere en objektiv måling af væskevolume hos hjertepatienter. 

1. Savarese, G. and L.H. Lund, Global Public Health Burden of Heart Failure. Card Fail Rev, 2017. 3(1): p. 7-11.

2. Dharmarajan, K., et al., Diagnoses and timing of 30-day readmissions after hospitalization for heart failure, acute myocardial infarction, or pneumonia. JAMA 2013. 309(4): p. 355-63.

3. Desai, A.S. and L.W. Stevenson, Rehospitalization for heart failure: predict or prevent? Circulation, 2012. 126(4): p. 501-6.

4. Peled H. Letter to the editor: readmissions and diuretic dosing. JACC Heart Failure 2017;5(8)618 9.

5. Serra-Prat M, et al. Intracellular Water Content in Lean Mass is Associated with Muscle Strength, Functional Capacity, and Frailty in Community-Dwelling Elderly Individuals. A Cross-Sectional Study. Nutrients 2019;doi:10.3390/nu11030661.

6. Serra-Prat M, et al. Intracellular Water Content in Lean Mass is Associated with Muscle Strength, Functional Capacity, and Frailty in Community-Dwelling Elderly Individuals. A Cross-Sectional Study. Nutrients 2019;doi:10.3390/nu11030661.

7. Serra-Prat M, et al. Total Body Water and Intracellular Water Relationships With Muscle Strength, Frailty and Functional Performance in an Elderly Population. J Nutr Health Aging . 2019;23(1):96-101.

8. Capillary Fluid Exchange: Regulation, Functions, and Pathology. Scallan J, Huxley VH, Korthuis RJ. San Rafael (CA): Morgan & Claypool Life Sciences; 2010.

9. Kimura G, et al. A simulation study on transcellular fluid shifts induced by hemodialysis. Kidney International. 1983;24:542-8.